کشاورزی

بازرگانی راه سبز واردکننده کودهای ایتالیایی

  • آگهی ويژه
  • ثبت آگهی در تاریخ ٧ اسفند ١٣٩٣

بازرگانی راه سبز واردکننده کودهای ایتالیایی : بازرگانی راه سبز واردکننده بهترین کودهای ان پی کا، آمینه اسید، محرک های رشد و کودهای ترکیبی بهترین کود برای زودرس کردن،رنگ دار کردن،برطرف کردن استرس،رفع کلیه کمبود ها، افزایش سایز میوه،احیاء خاک و دیگر نیازهای گیاهان زراعی و باغی

بازرگانی راه سبز واردکننده کودهای ایتالیایی

بازرگانی راه سبز واردکننده کودهای ایتالیایی

بازرگانی راه سبز واردکننده بهترین کودهای ان پی کا، آمینه اسید ، محرک های رشد و کودهای ترکیبی
بهترین کود برای زودرس کردن،رنگ دار کردن،برطرف کردن استرس،رفع کلیه کمبود ها، افزایش سایز میوه،احیاء خاک و دیگر نیازهای گیاهان زراعی و باغی