کشاورزی

فروش نهال تمشک بدون خار

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٢٨ شهريور ١٣٩۵

فروش نهال تمشک بدون خار

فروش نهال تمشک بدون خار

فروش نهال تمشک بدون خار
پرمحصولترین رقم تمشک دنیا 

این نوع تمشک بدون خار میباشد و یک بوته چندساله رونده محسوب میشود