نهاده و تجهیزات طیور

اتوماسیون مرغداری ایرانیان

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ١١ تير ١٣٩۵

اتوماسیون مرغداری ایرانیان : کاملترین سیستم اتوماسیون هوشمند مرغداری برای کنترل تمامی تجهیزات سالن با امکان پیامک و کنترل توسط اینترنت برای همه سالن های مرغداری.

اتوماسیون مرغداری ایرانیان

اتوماسیون مرغداری ایرانیان

کاملترین سیستم اتوماسیون هوشمند مرغداری برای کنترل تمامی تجهیزات سالن با امکان پیامک و کنترل توسط اینترنت برای سالن های مرغ مادر، گوشتی و تخم گذار. نصب شده در صدها فارم و در حال کنترل بیش از یک میلیون قطعه مرغ در استانهای مختلف کشور.