کشاورزی

خدمات مشاوره باغات پسته

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ١۶ تير ١٣٩۴

خدمات مشاوره باغات پسته

ارائه خدمات مشاوره باغات پسته استان تهران - قم - قزوين خدمات شرح خدمات مشاوره و نظارت فنی باغات پسته: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث باغ پسته طراحی نقشه احداث باغ و انتخاب پایه و پیوند(رقم) تهیه شناسنامه فنی باغ ارائه برنامه های اصلاح خاک و حاصلخیزی ارائه برنامه های تغذیه ای و کودی در مراحل مختلف محصول نظارت و کنترل دائم آفات˛ بیماریها و علف های هرز باغات پسته نظارت بر آبیاری باغات (محاسبه آب موجود و تعیین مقدار آب مصرفی در هکتار- ارایه برنامه آبیاری و دور آبیاری) نظارت بر سایر عملیات باغی (عملیات ماشینی، هرس، واکاری، پیوند، فرآوری کود آلی و غیره) تدارکات نهاده های کشاورزی (کود˛ سم و نهال)