کشاورزی

کلینیک گیاه پزشکی سلطانی

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٣٠ بهمن ١٣٩٣

کلینیک گیاه پزشکی سلطانی

کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی. ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره ای در رابطه با گیاهان زراعی و باغی بازدید از مزارع و باغات در شرق استان گلستان. با کارشناسی از هزینه های اضافی جلوگیری و به درآمد بیشتر خواهید رسید.