کشاورزی

کلینیک گیاهپزشکی زارع،کردستان

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ١١ دی ١٣٩٣

کلینیک گیاهپزشکی زارع،کردستان

فعالیت های کلینیک گیاهپزشکی زارع 1- بازدید از مزارع 2- تشخیص آفت و بیماری 3-تجویز سموم کشاورزی 4- تجویز کودهای مورد نیاز زمین شما از کاشت تا برداشت در کنار شما هستیم