کشاورزی

شرکت پالیزداران، کود بذر سم،تایباد

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٢۵ آذر ١٣٩٣

شرکت پالیزداران، کود بذر سم،تایباد

شرکت پالیزداران با بیش از 5 سال سابقه در زمینه های آفت شناسی بازدید از مزارع ، تجویز و فروش نهاده های کشاورزی ( انواع بذر ، سم، کود) فعالیت دارد