کشاورزی

گروه کارشناسان کشاورزی به ورزان ارومیه

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٢٢ آذر ١٣٩٣

گروه کارشناسان کشاورزی به ورزان ارومیه

شرکت به ورزان ارومیه متشکل از کارشناسان کشاورزی با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود در زمینه تامین خاک در منطقه آذربایجان شرقی و کنترل PH خاک و گسترش مصرف نیازهای زمین از جمله مصرف ریز مغذی ها،محرک های رشد، مقاوم کننده ها در مقابل تنش های محیطی و مصرف کودهای ارگانیک و عوامل بیولوژیک مشغول به فعالیت می باشد. خاک را کیمیا میکنیم با همت و تکنولوژی امروز و کمک شما عزیزان