محصولات کشاورزی

گلخانه اوشكايا، توليد كننده محصولات گلخانه اي، تبريز

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٢١ آذر ١٣٩٣

گلخانه اوشكايا، توليد كننده محصولات گلخانه اي، تبريز

گلخانه اوشكايا، توليد كننده انواع محصولات گلخانه اي از قبيل خيار، گوجه زيتوني ، فلفل در شهرستان تبريز، شهر اسكو مشغول به فعاليت ميباشد.