کشاورزی

کارشناس و ناظر زمینهای کشاورزی،اهواز

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٩ آذر ١٣٩٣

کارشناس و ناظر زمینهای کشاورزی،اهواز

بازدید از مزارع گندم،جو،برنج و صیفی جات و کارشناسی همراه با تجویز سم و کود در اسرع وقت ضمنا اینجانب مشغول به کشاورزی هستم و کلیه مراحل بیش از سی هکتار زمین را از کاشت تا برداشت انجام میدهم. کشاورزی در کنار کارشناسی مساویست با هزینه کمتر و درآمد بیشتر