کشاورزی

کارشناس گیاهپزشک،گلستان علی ابادکتول

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ١۶ ارديبهشت ١٣٩٣

کارشناس گیاهپزشک،گلستان علی ابادکتول

اینجانب با سابقه بیش از شش سال در فروش سم و اخذ مدرک گیاه پزشکی در خدمت کشاورزان عزیز میباشم. گرگان -علی اباد-فروشگاه محمدزاده تشخیص افت و کمبودها و تجویز سم و کود بهمراه: فروش بهترین کودهای اروپایی و معروفترین بذرهای قابل کشت و همچنین سموم داخلی و خارجی