کشاورزی

برگزاری همایش های کشاورزی, توسط دکتر پیام معارفی

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٢۴ مهر ١٣٩٣

برگزاری همایش های کشاورزی, توسط دکتر پیام معارفی

شرکت تعاونی علم گستران پبشتاز ایرانیان در زمینه برگزاری همایش و کنفرانس های علمی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی کشاورزی فعالیت دارد.