کشاورزی

مهندس گری،کشاورزی زراعت، گلستان ،اق قلا

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٧ خرداد ١٣٩٣

مهندس گری،کشاورزی زراعت، گلستان ،اق قلا

فعال در بخش کشاورزی-دارای فروشگاه مجاز سموم کشاورزی کشت وکار محصولات زراعی-بازدید از مزارع و ... (خصوصاّ شالی و گندم) فعال در بخش کشاورزی-دارای فروشگاه مجاز سموم کشاورزی ترکمن صحرای ایران - آق قلا-روستای گری دوجی