کشاورزی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی آب

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ١٠ آذر ١٣٩۵

کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی آب

کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی آب

کارشناسی در امور چاهها ی کشاورزی ، رودخانه ، قنات ، چشمه، کانال،ارزیابی منابع آب سطحی و زیر زمینی، آبیاری تحت فشار، اختلاف کارفرما و پیمانکار در رشته مهندسی آب ، تائین اجرت المثل آب،